Denizcilik
Liman
Petrol – Doğal Gaz
Diğer Sektörler
Çelik halat, Sentetik Halat ve Diğer Ekipmanlar
Denizcilik

Liman ve kıyı yanaşma yapılarına olan talep, bu sektörde güvenlik, planlama ve projelendirme çalışmalarına olan gereksinimi beraberinde getirmiştir.

MHC ,SSG(STS), RTG
Liman

Hem bölgesel hem de ulusal ekonomiye büyük katkı sağlayan limanlar, sanayinin ve ticaretin gelişmesi açısından önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir.

Tel halat ve Ekipmanlar
Petrol – Doğal Gaz

Petrol ve doğal gaz sektörünün değişim merkezlerinden biri olduğu söylenebilir.

Diğer Sektörler