Dünyada yeni teknolojilerle birlikte gelişen inşaat sektörünün yanında asansör sektörü de büyük bir değişim sürecine girmiş ve önemli pazar paylarına ulaşmıştır.