Madenler ülkelerin kalkınmalarının ve yaşam standartlarının belirleyicisi olarak kabul edilirler. Madencilik sektörü sanayi, enerji ve tarım sektörlerinin temelini oluşturmaktadır.

 Bu alanda yoğun olarak kullanılan çelik halat stoklarımızda mevcuttur.