Ticari Ölçü Çalışma Yükü Ölçüler /a Ölçüler / b Ölçüler / e Ölçüler / F Ağırlık
1t 1 278 182 217 90 75-230
2t 2 278 182 217 90 75-230
3t 3 356 220 217 145 80-320
5t 5 356 220 217 145 90-320